Jennifer O'Malley Dillon

Jennifer O’Malley Dillon: wat communicatiedirecteuren kunnen leren van Bidens reddende engel