Dominante coalitie

Het is volstrekt logisch dat de communicatiedirecteur lid is van de dominante coalitie