purpose en missie

2023: minder purpose, meer missie?

Het is vijf voor twaalf, hoogste tijd om het meer over het 'hoe' te gaan hebben