Reputatie fundament

De reputatie robuuster maken? Vier mogelijke sporen

Dit model kan jou wellicht helpen het gesprek te voeren over wat écht nodig is