communicatieuitdagingep ceo's

2022: 3 communicatie-uitdagingen voor CEO’s

Komen deze uitdagingen voldoende aan bod in het jaarplan?