gesprek over de organisatie van de communicatie

Organisatie van de communicatie: wat wil je eigenlijk bereiken?

Voordat je het harkje gaat tekenen, neem je eerst de tijd voor het goede gesprek