Focus: Waar ben je als stafafdeling wel/niet van?

Waar ben je wel/niet van? Praktisch werkmodel voor jouw stafafdeling

Dit model kan helpen de scope van jouw afdeling vast te stellen